PSIHOLOGIJA I OPŠTA INFORMISANOST
(40 dvočasa)

Nastava obuhvata pripreme za prijemni iz psihologije i za test opšte informisanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prijemni ispit čine dva testa:

1. Test znanja iz psihologije.
2. Test opšte informisanosti.

Test znanja iz psihologije čini ukupno 30 pitanja. Na prvih 20 pitanja odgovara se zaokruživanjem jednog od 5 ponuđenih odgovora, a na poslednjih 10 pitanja su ponuđena po dva odgovora, pri čemu tačan odgovor donosi pozitivan, a netačan negativan poen. Test opšte informisanosti se sastoji od 30 pitanja na koje se odgovara zaokruživanjem jednog od 5 ponuđenih odgovora. est

Pogledajte primer testa iz psihologije.

Pored pripreme za upis na fakultet, pripremna nastava iz psihologije predstavlja i svojevrsnu pripremu za studiranje psihologije, s obzirom da se u toku obrade gradiva akcenat stavlja na znanja koja će polaznicima biti naručito značajna tokom studiranja. U okviru pripremne nastave iz oblasti opšte informisanosti predviđena je obrada fenomena iz svakodnevnice, kulture, sporta, umetnosti, istorije, filozofije, geografije, biologije, medicine, sociologije... S obzirom na širinu fenomena koji ovaj test zahvata pored obrade velikog broja informacija iz oblasti opšte informisanosti posebna pažnja se obraća i na razvijanje veštine učenika da odaberu pravi odgovor na postavljeno pitanje. U ovu veštinu spada i umeće da se, kada je to moguće, do tačnog odgovora dođe i metodom odbacivanja netačnih odgovora.
Tokom priprema polaznici će biti u prilici da nekoliko puta prođu kroz simulaciju situacije rešavanja testa znanja pri upisu na fakultet. Predviđeno je da na svakih deset časova rešavaju testove koji su po svojoj strukturi istovetni onima koje će raditi na prijemnom ispitu. Na samom kraju priprema, učenici će stečeno znanje moći da provere rešavajući test znanja sa prošlogodišnjeg prijemnog ispita. Takođe, na svakom času je predviđeno rešavanje po jednog testa opšte informisanosti sastavljenih posebno za ovu svrhu.

LITERATURA

Ljubomir Žiropađa - Uvod u psihologiju, Cigoja, Beograd, 2009.

TEMATSKE OBLASTI:


Predmet, grane i metode psihologije
Organske osnove psihičkog života
Opažanje
Učenje
Pamćenje i zaboravljanje
Mišljenje

Inteligencija
Emocije, temperament i stres
Motivi
Pojedinac u društvenoj situaciji
Ličnost
Mentalni poremećaj