CENE

Cena jednog dvočasa je 880 dinara, a učenici koji pohađaju dva predmeta imaju popust za drugi predmet. Cena jednog dvočasa za drugi predmet je 600 dinara.

Sve se plaća na rate, pa se npr. predmet koji se sluša 40 dvočasa plaća se iz 4 dela po 8.800 dinara (odnosno iz 4 dela po 6.000 dinara ako je drugi).

Ukupna cena svakog kursa je daleko manja od školarine koju će za jednu godinu studija platiti učenici koji se ne upišu na teret Budžeta. Školarine na fakultetima su date u donjoj tabeli.

Osim mogućnosti da upišete fakultet koji želite bez plaćanja visoke školarine, pohađajući naše časove steći ćete znanje koje će vam znatno olakšati polaganje ispita na fakultetu i koje će biti odličan temelj za nastavak vašeg školovanja.

FAKULTET
ŠKOLARINA NA FAKULTETIMA 2018. GODINE
BIOLOŠKI FAKULTET 80.000 dinara
EKONOMSKI FAKULTET 112.200 dinara
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET od 108.000 do 243.500 dinara
FAKULTET BEZBEDNOSTI 106.500 dinara
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA 138.000 dinara
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA od 100.000 do 110.000 dinara
FAKULTET VETERINARSKE MEDICINE 120.000 dinara
FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU 84.000 dinara
FARMACEUTSKI FAKULTET 145.000 dinara
FILOLOŠKI FAKULTET 119.000 dinara
FILOZOFSKI FAKULTET - PSIHOLOGIJA 118.548 dinara
GRAĐEVINSKI FAKULTET 100.000 dinara
HEMIJSKI FAKULTET 102.000 dinara
MAŠINSKI FAKULTET 66.000 dinara
MATEMATIČKI FAKULTET od 135.000 do 141.000 dinara
MEDICINSKI FAKULTET 126.600 dinara
PRAVNI FAKULTET 95.000 dinara
SAOBRAĆAJNI FAKULTET 90.000 dinara
STOMATOLOŠKI FAKULTET 180.000 dinara
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET 66.000 dinara
UČITELJSKI FAKULTET 99.000 dinara