TESTOVI SA PRIJEMNIH


Naša nastava je direktno orijentisana pripremanju za prijemni na konkretnim fakultetima, pa je učenicima na časovima dostupan i veliki broj testova koji su se ranijih godina pojavljivali na prijemnim ispitima.
Pojedine testove sa prijemnih koje ovde možete da vidite nećete naći ni na jednom drugom mestu !

FAKULTET
TEST
EKONOMSKI FAKULTET matematika: 2011.godina, 2012.godina, 2013.godina
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET matematika: 2015.godina, 2016.godina, 2017.godina
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA matematika: 2015.godina, 2016.godina, 2017.godina
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA srpski: primer testa
istorija: primer testa
FARMACEUTSKI FAKULTET hemija: 2013.godina, 2014.godina, 2017.godina
matematika: 2013.godina, 2014.godina, 2015.godina
FILOLOŠKI FAKULTET srpski jezik: test za studije stranih jezika
srpski jezik: test za studije književnosti
FILOZOFSKI FAKULTET - PSIHOLOGIJA psihologija: primer testa
GRAĐEVINSKI FAKULTET matematika: 2016.godina, 2017.godina
HEMIJSKI FAKULTET hemija: 2014.godina, 2016.godina
MATEMATIČKI FAKULTET matematika: 2015.godina, 2016.godina, 2017.godina
MAŠINSKI FAKULTET matematika: 2017.godina
MEDICINSKI FAKULTET hemija: 2015.godina, 2016.godina, 2017.godina
biologija: 2015.godina, 2016.godina, 2017.godina
SAOBRAĆAJNI FAKULTET matematika: 2017.godina
STOMATOLOŠKI FAKULTET hemija: 2014.godina, 2016.godina, 2017.godina
biologija: 2015.godina, 2016.godina, 2017.godina
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET hemija: 2015.godina,
matematika: 2017.godina,
UČITELJSKI FAKULTET srpski jezik: 2011.godina, 2012.godina, 2013.godina
VETERINARSKI FAKULTET biologija: 2007.godina