SOCIOLOGIJA (20 dvočasa)

Sociologija se, kao obavezan predmet polaže, na Filozofskom fakultetu za upis Sociologije i na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (Fakultet za defektologiju). Na Fakultetu političkih nauka, Fakultetu za bezbednost i na Ekonomskom fakultetu sociologija se polaže kao izborni predmet.

Prijemni ispit za studije Sociologije podrazumeva polaganje dva testa: test znanja iz sociologije i test iz opšte informisanosti. Oba testa sadrže po 30 pitanja i ni na jednom testu ne postoje negativni poeni a odgovora se vršenjem izbora između šest ponuđenih odogovora.

Priprema za polaganje prijemnog ispita iz sociologije podrazumeva prolaženje kroz celokupno gradivo iz sociologije koje je obrađeno tokom srednje škole. Tokom časova polaznici će biti u situaciji ne samo da ponove gradivo već i da iskuse kakve su studije sociologije kao jedne dinamične opšte obrazovne i opšte primenjive nauke. Osim ponavljanja naučenog i objašnjavanja nejasnog, polaznici će biti u situaciji da polažu kratke testove provere znanja, i na kraju test od 30 pitanja koji će sadržati pitanja slična onima na prijemnom ispitu i iskuse atmosferu jednog takvog polaganja.

LITERATURA (za Fakultet političkih nauka)


Grupa autora, ur. Dimitrije Dimitrijević „Socijologija“, za 3.razred srednjih stručnih škola i 4.razred gimnazija, Zavod za udžbenike, Beograd, 2011